1. FAQ
 2. Lunascape for Orion FAQ
 3. Lunascape Global Help (Europe)

Slovak (sk)

ZAČÍNAME

Nastavte počiatočnú konfiguráciu: Importovanie Obľúbených položiek z iných prehľadávačov

 1. Vyberte aktuálny webový prehľadávač, z ktorého chcete importovať nastavenia. (viď zoznam)

  Takisto môžete nastaviť prehľadávač Lunascape ako predvolený prehľadávač.

  LS6_ImpSettings.png
 2. Vyberte predvolený vykresľovací nástroj.

  LS6_selectDfEngine.png
 3. Na základe vášho výberu predvoleného vykresľovacieho nástroja si môžete vybrať importovanie záložiek a nastavení z programov Internet Explorer alebo Firefox.
 4. Aby sa použili nové nastavenia, je potrebné program Lunascape reštartovať.

Nastavenie domovskej stránky

Pre každý vykresľovací nástroj môžete nastaviť jedinečnú domovskú stránku/domovské stránky.

 1. Kliknite na ikonu - vyberte ponuku Nastavenia LS_Settings.pngprogramu Lunascape> Všeobecné > Všeobecné nastavenia
 2. Vyberte okno s možnosťami pre váš predvolený vykresľovací nástroj

  Lunascape_Settings.png
 3. Nastavte si vašu domovskú stránku.
 • Vykresľovací nástroj Trident
  Pre vykresľovací nástroj Trident môžete nastaviť jednu alebo viacero domovských stránok.

  Option_Trident.png

 

 • Vykresľovací nástroj Gecko
  Zadajte adresu URL alebo stlačte tlačidlo „Použiť aktuálnu stránku“.

  Option_Gecko.png
 • Vykresľovací nástroj Webkit
  Zadajte adresu URL.

  Option_Webkit.png

 

Prepínanie medzi vykresľovacími nástrojmi

Toto je jedna z hlavných funkcií prehľadávača Lunascape! Bez toho, aby sa zmenila predvolený vykresľovací nástroj môžete meniť vykresľovací nástroj, pomocou ktorého si prajete pozrieť príslušnú webovú stránku.

Prepínať sa medzi vykresľovacími nástrojmi môžete tak, že jednoducho kliknite tlačidlom myši na tlačidlo vykresľovacieho nástroja, ktoré je umiestnené na paneli s adresou, alebo kliknutím pravým tlačidlom myši sa zobrazí ponuka so všetkými troma vykresľovacími nástrojmi.

 

RenderingEngineSelectionButton_SwitchEngine.png

 

Prezeranie/pridanie obľúbených položiek

Prezrite si zoznam svojich obľúbených položiek kliknutím na „Obľúbené položky“ v paneli s ponukou, alebo kliknite na ikonku s hviezdičkou na paneli nástrojov alebo na bočnom paneli nástrojov.

Menu_Favorites.png
Stránku pridáte do obľúbených položiek tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na kartu a vyberiete položku “Pridať do obľúbených položiek…”.

RightClickTab_AddFav.png

 

Priečinky obľúbených položiek

Po inštalácii sa vytvoria dva štandardné priečinky.

Favorites_DefaultFolder.png

 

Štandardne sa informačné kanály a obľúbené položky, ktoré sú uložené v priečinku s prepojeniami zobrazia na paneli s prepojeniami.

Linkbar.png

 • Zmena referencie panela s prepojeniami

Môžete vybrať, ktoré obľúbené priečinky sa zobrazia na paneli s prepojeniami - prostredníctvom NastaveniaLS_Settings.png programu Lunascape > Panel s nástrojmi > Panel s prepojeniami.

LS_Settings_ToolBar_Linkbar.png

 

Rôzne panely s nástrojmi

V prehľadávači Lunascape existujú tri hlavné panely s nástrojmi: Panel s nástrojmi, Bočný panel s nástrojmi a Stavový riadok.

1. Panel s nástrojmi
Panel s nástrojmi je zobrazený vo vrchnej časti prehľadávača. Obsahuje ponuky, funkcie, vyhľadávanie ..., v zásade všetko, čo potrebujete pri prehľadávaní.

Môžete...

 • vybrať, ktorý z modulových panelov sa zobrazí na Paneli nástrojov
 • Upraviť pozíciu každého modulového panela
 • Upraviť, ktoré ikony ponuky sa zobrazia v rámci každého modulového panela

Prehľad všetkých panelov:

Toolbars.png

 • Rýchla ponuka: obsahuje príkazy pre pohodlnosť ovládania ako prepínanie vzhľadu, doplnky a zobrazenie.
 • Panel s prepojeniami: obsahuje položky, prepojenia alebo správy RSS uložené v obľúbených položkách.
 • Panel s informačnými kanálmi: umožňuje jednoduchý prístup k informačným kanálom RSS z blogov a ostatných stránok.
 • Panel s nastaveniami: Obsahuje príkazy ako vzhľad a nastavenia proxy.
 • Panel s ponukou nižšej úrovne: obsahuje veľa funkčných ikon ponuky, ako Nastavenia programu Lunascape, Tlačiť a Pomocník.

2. Bočný panel

Bočný panel je okno zobrazené v ľavej časti prehľadávača a môžete si vybrať zobrazenie obľúbených položiek, histórie, doplnkov a ostatných ponúk – a to separate od hlavnej časti prehľadávača.
Pomocou ponuky Zobraziť > Bočné panely je možné zobraziť/skryť všetky prvky bočného panela.

Sidebars.png

 

Môžete...

 • Zobraziť/schovať bočné panely nástrojov
 • Zmeniť zobrazenie bočných panelov s nástrojmi
 • Prispôsobiť nastavenia bočného panela s nástrojmi

3. Stavový riadok

Stavový riadok sa nachádza v spodnej časti prehľadávača.

Môžete...

 • Zobraziť/skryť stavový riadok
 • Prispôsobiť funkcie panela nástrojov
 • Pridať/odstrániť funkcie stavového riadku

StatusBar.png

 

Na pravej strane stavového riadku sa nachádzajú ikony. Jedným kliknutím môžete aktivovať/deaktivovať niektoré funkcie akokontextové ponuky a audio.

 Statusbar_Closeup.png

 

Prispôsobenie správania sa otvorenej karty

Pomocou ponuky Nastavenia LS_Settings.png prehľadávača Lunascape > Karta môžete viacerými spôsobmi prispôsobiť správanie sa karty.

 

LS_Settings_Tab_General.png

LS_Settings_Tab_OpenTab.png

Zmena vzhľadu prehľadávača Lunascape

 1. Prejdite do Centrum obalov a kliknutím na tlačidlo prevziať si môžete prevziať taký obal, aký sa vám páči.
 2. Aby sa použil prevzatý obal a tým upravil vzhľad prehľadávača, v paneli s ponukou nižšej úrovne klinite na Submenu_ChangeDesign.pngZmeniť vzhľad.

Nastavenia vášho súkromia

V prehľadávači Lunascape môžete nastaviť súkromné (inkognito) prehľadávanie.

Potrebujete ďalšie informácie?  Viac informácií nájdete v Pomocníkovi prehľadávača Lunascape (Informácie sú uvedené v anglickom jazyku).